Stimulators of Interpersonal Curiosity

Hoe nieuwsgierig bent u?

Tijdens TEDx Tilburg onderwierpen de Stimulators of Interpersonal Curiosity alle bezoekers aan een uitvoerig onderzoek. De diagnose van de doktoren leidde tot veel nieuwsgierigheid. En wat betekenen toch die gele labels?!

Stimulators of personal curiosity

De Stimulators of Personal Curiosity meten nieuwsgierigheid tussen mensen en voorzien hun testpersonen van een diagnose in de vorm van een label met een score. De vragen die de doktoren stellen, wekken de nieuwsgierigheid. En dat is ook precies de bedoeling. Want nieuwsgierigheid is goed. Het zorgt ervoor dat mensen zich open stellen voor anderen, zich kunnen inleven in en verbinden met de mensen om hen heen. Verbinding met andere mensen is de basis van ons sociale netwerk en zorgt voor samenhang in onze maatschappij. Dus: nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat onze samenleving niet als los zand uit elkaar valt. Omdat nieuwsgierigheid zorgt voor meer contact tussen mensen, is het ook een goede remedie tegen eenzaamheid. En eenzaamheid is even slecht voor je gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag. Dus: stop niet met roken, maar wees nieuwsgierig en kom in contact met anderen!

University Night, campus Tilburg University, mei 2022
TEDX Tilburg
, april 2019

 

Stimulators of Interpersonal Curiosity

How curious are you?

During TEDx Tilburg, the Stimulators of Interpersonal Curiosity extensively examined all visitors. Their diagnoses by the doctors led to a lot of curious questions. And what do these yellow labels mean?!

The Stimulators of Personal Curiosity measure how curious you are of the people around you. Their questions make you curious and that is exactly what they intend to do. Because curiosity is good. It enables us to open up to other people, to empathise and connect. Connection between people is fundamental of our social structures. So: curiosity is the basis of our society and stops our world from falling apart. As curiosity enables people to connect to one another, it also prevents loneliness. And loneliness is a health risk as bad as smoking 15 cigarettes a day, so: don't stop smoking, be curious and connect to people instead!

University Night, campus Tilburg University, May 2022
TEDX Tilburg
, April 2019

Concept en organisatie  Sander van Bussel Rozemarijn Oudejans
Uitvoering  Sander van Bussel Rozemarijn Oudejans Vincent Herman