Elvis Memorial
25 years of mourning

Een Elvis Cultureel Festival!

Van de religieuze verering door zijn fans, zijn muziek die bijna dagelijks te horen is, tot de Elvis-brillen met carnaval: Elvis verschijnt 25 jaar na zijn dood nog met grote regelmaat in de hedendaagse cultuur. Elvis is het stadium van entertainer ver voorbij: hij is een icoon geworden, een mythische held, de oerversie van een rockster. In Elvis vinden we de wortels van onze hedendaagse cultuur en daarmee zit er een beetje Elvis in ons allemaal. Elvis ís van ons allemaal.

Elvis Memorial

Tilburg Cowboys herdachten Elvis met een cultureel festival vol muziek, theater, beeldende kunst en literatuur. De gehele Tilburgse binnenstad stond op 16 augustus 2002 in het teken van de 25e sterfdag van Elvis Presley. Muziek en theater in een uitverkocht 013, een expositie in FAXX centrum voor hedendaagse kunst, een originele 16mm Elvis-film in de Midi-bioscoop en de opening door Dominee Fred Omvlee met een Elvis dienst.

Tilburg, mei 2002

Beeldende kunst: Henk Tas, Hugo Kaagman, Ivo van Leeuwen, Jeroen de Leijer,  Sander van Bussel,  e.v.a.
Theater: Hans Maas
Muziek: Rene Shuman, Sue Moreno, Matchbox,  Bart van de Lisdonk, e.v.a.

 

Elvis Memorial, 25 years of mourning

An Elvis-themed Cultural Festival!

From the religious worship by his fans till his music that is still heard every singly day; 25 years after his death Elvis still appears in our modern-day society on a very regular basis. Elvis has passed the stadium of entertainer a long time ago; he is made into an icon, a mythical hero, the primal version of a rock star. In Elvis we find the roots of our society and therefor there is a bit of Elvis in all of us. Elvis is all of us. 

Tilburg Cowboys reminisced Elvis with a cultural festival full of music, theatre, fine arts and literature. The entire city of Tilburg was marked by the 25th death-anniversary of Elvis Presley. Music and theatre in a sold-out 013, an expo in FAXX centre for modern art, an original 16mm film in the Midi-theatre and the opening was done by reverend Fred Omvlee.

Tilburg, May 2002

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel Hans d'Olivat Chris Gribling