JA-Betoging

Eenmansactie als versterker van positiviteit

‘De eenmansactie valt vanwege de betrokkenheid van slechts één persoon niet onder het demonstratierecht. De eenmansactie valt direct onder de eveneens grondrechtelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting: ieder mag zonder voorafgaande kennisgeving zijn mening uiten.’

ja-betoging

De JA-Betoging is een eenmansactie om negatieve geluiden om te zetten in een positief geluid. Een plein, een wijk of een dorp dat ter discussie staat vanwege sociale misstanden, vermeende lelijkheid of gemopper wordt positief bekrachtigd. Positief denken genereert enthousiasme en opent een luikje in je hoofd voor nieuwe ideeën. JA in plaats van NEE.

Positieve geluiden van de omwonenden en gebruikers van het plein of de wijk zijn de input voor de JA-Betoging. Middels een ingenieus systeem van spandoeken, borden en omroepapparatuur wordt de eenmansactie een heuse demonstratie met 18 borden, 8 megafoons en spandoeken. Elke positieve mening wordt vanuit 8 megafoons tegelijk ten gehore gebracht en gevolgd door JA! JA! JA!

Pieter Vreedeplein, Tilburg, tijdens Kaapstad 2019
Vlissingen, 2010
Burgemeester Grunsvenplein, Heerlen, 2008

 

The YES Demonstration
One-man action to strengthen positivity

‘Because of the involvement of only one person a one-man action is not covered by the right to demonstrate. The one-man action is the right to freedom of speech in its purest form: each individual person is allowed to express his opinion without prior notice.’

The YES Demonstration is a one-man action to convert negative sounds into positive ones. A public square, a district or a village that is under discussion because of social misbehaviour or putative ugliness will be put into a positive spotlight. Thinking positive thoughts creates enthusiasm and makes room for new and fresh ideas. YES instead of NO.

Positive feedback from residents in the district or village is the input for the YES Demonstration. Through an ingenious system the one-man action turns into a demonstration with 18 placards, 8 megaphones and banners. Each positive note is performed by the 8 megaphones at a time and followed by the words YES! YES! YES!

Pieter Vreedeplein, Tilburg, during Kaapstad 2019
Vlissingen, 2010
Burgemeester Grunsvenplein, Heerlen, 2008

Concept  Sander van Bussel
Uitvoering  Sander van Bussel Arjan Gebraad