Euro Land Art

Vleesvervanger? Nee, Koe-vervanger!

De Koe-vervangers zijn een economisch alternatief voor de echte koe in de wei. Vanuit de auto niet van echt te onderscheiden want zeg nou zelf: ziet u vanuit de auto koeien ooit bewegen?

Euro Land Art

Met de Kunststof Koe-vervangers staan er altijd koeien in de wei en blijft het landschapsbeeld behouden. Tegelijkertijd is het voor de melkveehouder een buitengewoon economisch verantwoord alternatief. In het kader van Euro Land Art realiseerde Tilburg Cowboy Sander van Bussel twee grote billboards in de weiden van melkveehouder Kees Fonken in Moerenburg. Het project van Van Bussel is een toekomstvoorstel met Kunststof Koe-vervangers en een groots opgezette bovengrondse parkeergarage, als verbetering van de bereikbaarheid van het platteland, inclusief een panoramadek en een eigen afrit vanaf de A58. Parkeren en direct recreëren!

De billboards werden na enkele dagen door vandalen met verf besmeurd en leidde tot kritische vragen in de lokale politiek.

Tilburg, augustus 2007

 

Euro Land Art

Meat substitutes? No, cow replacements!

The Cow-replacers are an economic alternative for real cows in the pasture. Seen from the car you cannot distinguish them from the real thing and to be honest; when you’re in your car have you ever seen a cow really move?

The plastic Cow-replacers are always grazing in the grass and their presence keeps the current landscape image up. At the same time it’s a very economically justified alternative for farmers. For Euro Land Art, Tilburg Cowboy Sander van Bussel created two big billboards on the land of dairy farmer Kees Fonken in Moerenburg. Van Bussels project was a futuristic proposal; with cow-replacers and an over ground parking lot, that should represent the improved reachability of the countryside. The parking lot included a panorama-view and it’s own exit from the highway. Park your car en recreate instantly!

The billboards were vandalised within a few days and the entire art project led to questions from local politicians.

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel