De Koninklijke Familie van Voortuinië

Op de foto met je voortuin

Je voortuin is je eigen mini-koninkrijk, je eigen land wat je bestuurt. Hoe ziet je ideale miniland eruit? Is het een belastingparadijs? Een tropisch droomland? Is het een jungle? Een terras vol familie? Een vrijstaat? Een landschap vol bloemen? Of staat er juist een glimmende auto?

De koninklijke familie van Voortuinië

De Bredase wijk Liniekwartier is een wijk vol diversiteit, ook als het gaat om de toestand van de voortuinen. De voortuin beschouwen we als het ‘eigen koninkrijk’ waar de normen, wetten, dromen en gebruiken van de bewoners gelden. De diversiteit is enorm; de voortuin als speelplek, moestuin, als parkeerplaats voor fietsen, grensstrook, of voor ontvangst van vrienden. Tilburg Cowboys bood bewoners de mogelijkheid ‘Staatsieportretten’ te laten maken in hun eigen voortuin. Elk portret wordt vergezeld van een korte tekst over de 'koninklijke familie' en hoe zijn/haar ideale mini-koninkrijk eruit ziet.

De betreffende bewoners ontvingen hun eigen foto afgedrukt op groot formaat. Publicatie van de gehele serie in de vorm van een expositie is in voorbereiding.

Breda, 2016

Partners: AleeWonen, Electron Breda

 

The Royal Family of Frontgardistan
A photo series of residents in their front yards

Your front yard is your own kingdom, your own country that you rule over. What does your kingdom look like? Is it a tax haven? A tropical dreamland? A jungle? A patio for your family? A freestate? A landscape full of flowers? Or a car park?

The diversity of Liniekwartier, a neighbourhood in Breda, is shown by the very different gardens in the area. Everyone sees their front yard as their own  'state', where their own rules and regulations apply. Some use their yard as a playground or vegetable garden, others as a parking spot for bikes or cars, or as a border. Tilburg Cowboys offered residents the opportunity of a royal portrait in their own front yard. Each portrait is accompanied by a short text about 'the royal family' and what their 'kingdom' looks like.

Residents received their portrait printed in large format. The whole photo series will be published in an exhibition.

Breda, 2016

Partners: AleeWonen, Electron Breda

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel