Ik Vind Ik Vind

Brugklas-meningen in de hoofdrol

'Oke, dan. Nou zullen wij weleens zeggen wat wij er eigenlijk van vinden.'

Enkele weken voor de filmdag schreven brugklassers tijdens Nederlandse les ‘ingezonden brieven’ naar Tilburg Cowboys. Hun mening, hun dagelijks leven wordt in de brieven gereflecteerd. Brieven met veel voorkomende onderwerpen werden samengevoegd en bewerkt tot een nieuwe tekst. In de gemaakte film stonden alle brugklassers in een kring, ze zeggen hun tekst terwijl ze in een voorbijgaande camera kijken. De groep is te groot om het verhaal te kunnen volgen. Tien minuten later krijgen zij het filmpje – en dus zichzelf – terug te zien in de bioscoop en horen zij het hele verhaal. Er werden meerdere films gemaakt met in totaal 1700 leerlingen per dag.

Vipdag Oss, oktober 2004/2005
Pleinmuseum Tilburg Reeshof, oktober 2006

 

Ik Vind Ik Vind
Freshman’s opinions take the lead

‘Well, okay then. Now we are going to say what we think about it’.

A few weeks before the day of filming freshmen wrote ‘letters to the editor’ during their class of Dutch language and sent them to the Tilburg Cowboys. Their opinion about things and their daily lives were reflected in the letters. Letters with common subjects were bundled and made into a new text. In the film that was made all freshmen stood in a circle and pronounced their words as the camera passed by. The group was too large to understand the whole story. Ten minutes later they got to see the film – and their selves – and heard the total story. Multiple films were made with a total of 1700 people per day.

Concept en organisatie  Sander van Bussel Chris Gribling
Tekstbewerking  Hans d'Olivat
Geluid  Olivier Nijs
Camera  Rudi Klumpkens
Productie  Marco van Lieshout
Uitvoering  Vera Meulendijks Marc Heijmans