FOP

Een economie van liefde en aandacht

Een valuta waarmee je niks kunt kopen. Je geeft het weg als blijk van waardering, zo ontketenen we een economie van Liefde en Aandacht.

FOP is een nieuwe valuta waarvan 8 miljard in omloop wordt gebracht. Je kunt niks kopen met FOP, je kunt het alleen gebruiken om te belonen. FOP staat voor de Foundation of Prosperity, een economie van Liefde en Aandacht. Wil je die ene collega belonen omdat zij altijd voor je klaarstaat. Geef FOP! Heeft je buurman gekookt toen jij je lasagne had laten aanbranden? Dat is FOP waard! Het maakt niet uit watvoor reden je hebt, groot of klein, druk het uit in FOP en geef. Tilburg Cowboys hopen met het onbaatzuchtig belonen van mensen een nieuwe economie te kunnen ontketenen. Een economie waar bezit geen betekenis heeft en waar welvaart gemeten wordt in aandacht voor elkaar. Met de FOP die je als waardering voor onbaatzuchtigheid ontvangt kun je maar één ding; doorgeven aan iemand anders die het verdient. Zo ontstaat de Economie van Liefde en Aandacht: gulle gevers met een hartvormig gat in hun hand.

FOP kan op twee manieren worden verkregen. Door mee te spelen in het FOP Casino, een rondreizende installatie van 6 meter hoog met daarop een speciale éénarmige bandiet. Het FOP symbool, een hand met hartvormig gat, is de blikvanger van deze toren. Het casino betreedt je als duo. De één wint voor de ander. Het FOP Casino is bijzonder gul; duizenden en duizenden FOP worden per keer uitgekeerd. Volg de Facebook pagina van FOP om te zien waar het FOP Casino neerstrijkt. FOP online aanvragen kan ook! Laat de Founders of FOP via het aanvraagformulier weten hoeveel FOP je wilt ontvangen, wie je wilt belonen en waarom deze persoon volgens jou FOP verdient. De Founders op FOP buigen zich in commissie over de ingezonden aanvraag. Het toegekende bedrag FOP wordt per post toegestuurd.

www.foundationofprosperity.org

Binnenstad Tilburg, 2014

 

FOP
An Economy of Love and Attention

A currency that doesn’t buy you anything. You give it away as a token of your gratitude for someone else. That is how we unchain an economy of love and attention.

FOP is a new currency of which 8 billion will be put into circulation. FOP looks like money but cannot be used to buy things with. FOP is used to reward people, to give it away as a token of appreciation. FOP stands for the Foundation of Prosperity; an economy of love and attention! There are three FOP bills; 10,000,  20.000 FOP  and 50.000 FOP.

How does FOP work? Do you want to express you appreciation to that one colleague that always helps you out with computer problems? Reward her with FOP! Does your neighbor invite you over for dinner when you just burned the lasagna? That truly is FOP worthy!  Or that stranger who helped you out when your car battery died? Give him FOP! It doesn’t really matter what reason you have, big or small, express your appreciation and give FOP.

FOP is developed by artist collective Tilburg Cowboys. These money reformers hope that, with unselfishly rewarding, a new economy is unleashed.  FOP: an economy where property has no meaning and where wealth is measured in the attention for each other. FOP is an award for unselfishness that let’s you do only one thing with it; pass it on to someone else who deserves it! This little circle of giving creates the Economy of Love and Attention; generous donors with a heart-shaped hole in their hands!

FOP is distributed in two ways:

1. The FOP Casino is a traveling object that distributes FOP. The FOP Casino is a nearly 6-metre high tower with a special one-armed bandit. The FOP symbol, a hand with a heart shaped hole, is the eyecatcher of the tower. The FOP Casino can be entered as a duo. One gives, the other receives. The generous giver climbs the ladder, pulls the one-armed bandit and ‘wins’ a certain amount of FOP. The receiver, which is positioned at the foot of the tower, receives the FOP that is ejected by the casino. The FOP Casino is extremely generous; thousands and thousands of FOP are paid at once!

2. You can also request FOP online by submitting a request via the website: www.foundationofprosperity.org. Let the Founders of FOP know how much FOP you want, who you want to reward and why you think this person deserves FOP. The Founders of FOP take each submitted application in sincere consideration. The amount of FOP will be send to the recipient by mail so the actual transfer can take place in person.

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel