Nabeelden uit Groeseind

Muurvlekken als dierbare herinnering

Als je langere tijd ergens woont vormen zich 'nabeelden', achter fotolijstjes, schilderijen en lampjes aan de muur. De foto's en spullen zelf neem je mee als je verhuist, maar een herinnering blijft achter op de muur in het oude huis. Een grijzig randje, een witte vlek op een gelige muur; de tijd belicht de muur als fotografisch papier en laat een deel van de bewoner achter in het oude huis.

nabeelden uit groeseind

Deze nabeelden zijn afkomstig uit de wijk Groeseind in Tilburg en zijn gefotografeerd en tentoongesteld in het nieuwe huis. In de installatie hoor je de bewoner vertellen over de beelden, de foto’s en de herinneringen die bij het sluiten van de ogen weer opdoemen.

De interviews met de bewoners werden gehouden bij de sleuteloverdracht tussen bewoner en woningbouwvereniging Tiwos. De installatie was gedurende 4 dagen te zien als onderdeel van de l’Avventura Stadswandeling, 27 t/m 30 oktober 2011.

Groeseind, Tilburg, oktober 2011

 

After-images in Groeseind
Stains on walls as a precious memory

If you live somewhere for a long time after-images start to appear, behind picture frames, paintings and lights. You take photos and belongings with you when you move, but the memory stays behind on the wall. A grey side, a white stain on a yellow wall; time illuminates the wall as photographic paper and therefor leaves a part of the old resident behind.

The after-images in the Groeseind neighbourhood where photographed and exhibited in the new house. In the installation you could hear the resident talk about the images, the photos and the memories that loom when eyes are being closed. The 4-day installation was a part of the L’Avventura city tour.

Groeseind neighbourhood, Tilburg, October 2011

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel