Het Smoesjes Museum

Platform voor een ondergewaardeerde kunstvorm: de smoes

Mensen die vaak te laat komen, weten er alles van: smoesjes bedenken is één van de meest ondergewaardeerde kunstvormen. Een mooie, fantasierijke leugen of smoes is een kunstwerkje op zich. Een klein scenariootje dat vaak in alle haast bedacht is, maar voldoet aan de wetten van een goed verhaal: origineel, actueel en geloofwaardig. De presentatie vraagt om overtuigingskracht, het publiek is tenslotte kritisch.

smoesjesmuseum

Voor het Smoesjesmuseum werken de Tilburg Cowboys samen met echte smoesjesspecialisten: leerkrachten van basisscholen. In een intensieve workshop ontstaan de meest fantastische, de waarheid tartende, tot de verbeelding sprekende, maar uiterst noodlottige scenario’s. Het creatief denken wordt gestimuleerd, buiten de gebaande paden en via de meest vreemde afslagen. Er wordt niet gezocht, er werd een fantastische route naar een SUPERSMOES gevónden.

Elke kunstvorm vraagt om een geëigend platform. De beste smoesjes worden dan ook ter plekke opgenomen. Aan het einde van de workshop wordt de smoesjesjukebox achtergelaten bij de ingang van de school. Een houten loketachtige bewaker met de knoppen ‘smoesje’, ‘ander smoesje’ en  ‘genoeg gehoord’. Leerlingen kunnen via de smoesjesjukebox naar de smoesjes van de juf of de smoezen van de meester luisteren.

Tilburg, 2013

In samenwerking met Kunstbalie

 

The Museum of Pretexts

A platform for the most underestimated art form: the pretext.

People that are late all the time know best; coming up with pretexts is one of the most undervalued art forms. A beautiful pretext full of fantasy is a little artwork on its own. A small scenario, conceived in a hurry that meets the laws of a good tale: original, topical en credible. The presentation requests persuasiveness for the crowd is the critical mass.

For the Museum of Pretexts the Tilburg Cowboys work together with real specialists; primary school teachers. In an intensive workshop the most fantastic, truth-tempting, imaginative but utterly fatal scenarios are created. Creative thinking is stimulated, off the beaten track and via the weirdest turns. We don’t seek, we find the ULTIMATE PRETEXT.

Each art form deserves its own platform and therefore the best pretexts are recorded. At the end of the workshop the pretext-jukebox is left at the school so students can hear the pretexts of their teachers.

Tilburg, 2013

In cooperation with Kunstbalie

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel
Uitvoering 

No documents found.